Ik, de leraar

18.00

Dit is de tijd waarin er op veel plekken in het onderwijs eenzijdig aandacht is voor een klein gedeelte van het curriculum. Het is de tijd dat selectie en ranglijsten heersen. Maar het is de hoogste tijd dat we onder ogen zien dat we talenten van een complete generatie verloren laten gaan.

Geschikt voor
  • PO
  • VO
  • MBO
  • SO