ErvaringsGericht Onderwijs (e-book)

15.00

Marcel van Herpen geeft een beeld van een onderwijspraktijk waarin Welbevinden en Betrokkenheid het uitgangspunt zijn van een goede ontwikkeling voor elk kind. Het schetst de noodzaak van verandering, de achtergronden, een haalbare praktijk en een ontwikkelingstraject.

Geschikt voor:
  • Leraren PO
  • Pabo-docenten
  • Schoolleiders PO
  • Pabo-studenten