NA “IK, DE LERAAR” EN “WIJ DE LERAAR” NU OOK “IK, DE COACH”

Boeken over onderwijs, sport en opvoeding, met het leven als uitgangspunt en de ander als perspectief.
Bestel “Ik, de leraar” via de Educatheek.
Bestel “Wij, de leraar” via de Educatheek.
Bestel “Ik, de coach” via de Educatheek

Waar Ik, de leraar het primaire proces beschrijft waarmee uitsluiten van kinderen wordt tegengegaan, brengt Wij, de leraar de verantwoordelijke opvoeders samen. Zo kunnen kinderen hun opvoeders verbonden zien worden. In “Ik, de coach” worden inzichten geboden om jonge sporters goed te begeleiden zodat ze met plezier presteren.

Auteur Marcel van Herpen spreekt over ‘pedagogische oplaadpunten’ die in een ‘pedagogisch netwerk’ samen optrekken. Leraren/coaches spannen zich in om goede relaties met kinderen te krijgen. Maar waar dat lastig is of onmogelijk lijkt, verschijnen – in deze boeken – perspectieven om samen goed verder te kunnen.

 Cover-voorzijde-712x1024 Ik, de leraar is een manifest, ter emancipatie van de leraar en de kinderen. Bedoeld om relationele verbondenheid te creëren, waardoor leraren hun moraliteit overdragen in de volgende generatie. Bedoeld om de werkelijkheid te beïnvloeden, waardoor kinderen elkaars perspectief in kunnen nemen, om anderen en jezelf te leren verstaan. Bedoeld om een mooiere wereld te maken, met elkaar. Niemand buitengesloten!

 

Wij de leraar Wij, de leraar neemt opnieuw het leven als het uitgangspunt en de ander als perspectief. In dit boek is de existentiële betekenis van de relatie – het bestaan van ik met de ander – de aanleiding om de huidige, belastende fenomenen in het onderwijs nog eens kritisch onder de loep te nemen. Bedoeld om taal te geven, onder meer aan zich emanciperende leraren, waardoor zij hun pedagogische opdracht scherper kunnen formuleren.


Ik, de coach is een handboek voor trainers/coaches dat inzichten biedt om (jonge) sporters goed te begeleiden zodat ze met plezier presteren. Met handvatten voor situaties waarin het niet meer vanzelf gaat en je terug moet naar de basis. Hoe maak je contact? En wat betekent dat?

Klik hier voor de posters én de ‘11-tallen’ en schema’s uit het boek: “Voor in kantine en kleedkamer”.

Kleine en grote bestellingen

Bij meer dan 10 boeken hanteren we een staffelkorting.
Mail naar info@marcelvanherpen.nl of telefoonnummer: 06-18470250

Bestel “Ik, de leraar” via: http://www.educatheek.nl/Ik,-de-leraar_264116.html/&pref=hetkind
Bestel “Wij, de leraar” via http://www.educatheek.nl/Wij-de-leraar_361896.html
Bestel “Ik, de coach” via  https://www.educatheek.nl/Ik-de-coach_400040.html