Boeken

M. van Herpen (2013) Ik de Leraar; Uitgeverij: hetkind
Cover_1.inddDit is de tijd waarin er op veel plekken in het onderwijs eenzijdig aandacht is voor een klein gedeelte van het curriculum. Het is de tijd dat selectie en ranglijsten heersen. Maar het is de hoogste tijd dat we onder ogen zien hoe we talenten van een complete generatie verloren laten gaan.
Maar onderwijs, leren en ontwikkelen vindt altijd plaats in een relatie tussen leraar en leerling. In het onderwijsproces heeft die leraar – waar en wanneer dan ook – de sleutelrol en is verbondenheid het antwoord.

‘Ik, de leraar’, dat ben jij! Ook als je schoolleider bent. Jíj bent de mogelijkheid om kinderen gelukkig en goed te laten opgroeien. Jíj, die niet wijst naar de minister, de inspecteur, de toetsen of methodes. Maar jíj, die als professional de volledige verantwoordelijkheid neemt voor jouw handelen.
Het kleurrijke boek (104 pagina’s) is geschreven uit liefde voor het vak, in het belang van ieder kind en ter aanmoediging van alle leraren, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs. De auteur deelt praktijkverhalen, koppelt ze aan een heldere visie en draagt uiteindelijk een krachtige manifest uit. Het is een boek dat leraren tot steun is, een verlangen wekt en legitimering biedt.
Marcel van Herpen (1967) begeleidde talrijke pedagogische ontwikkeltrajecten in binnen- en buitenland en sprak op meer dan honderd congressen en conferenties. Hij is verbonden aan het NIVOZ en mede-oprichter van hetkind.org

Bestel via: http://www.educatheek.nl/Ik,-de-leraar_264116.html/&pref=hetkind

Bij afname van meerdere boeken gelden kortingsprijzen:
Mail daarvoor met: info@nivoz.nl
Boek: € 18,-
meer dan 10 = € 17,- per stuk
meer dan 25 = € 16,- per stuk
meer dan 100 = € 15,- per stuk

Herpen, M., (2009) “Verbondenheid”, “Betrokkenheid” en “Welbevinden”: Uitgeverij OMJS

In deze prachtige boekjes schetst Marcel van Herpen een kleurrijk pallet rond het thema’s Welbevinden, Betrokkenheid en Verbondenheid. Welbevinden in verhaaltjes, spreuken en foto’s.
In dit prachtige boekje schetst Marcel van Herpen een kleurrijk pallet rond het thema ‘Welbevinden’.

Betrokkenheid in verhaaltjes, spreuken en foto’s. Betrokkenheid als wens, fenomeen, middel en antwoord op desinteresse. Betrokkenheid op onderwerpen, anderen en de wereld. Betrokkenheid: een boekje om er zin in te krijgen!

Verbondenheid als wens, fenomeen, middel en antwoord op ontkoppelingen. Verbonden met jezelf, met anderen, met materialen, met de samenleving, met het levensgeheel.

Formaat A6, 32 pagina’s, full colour. Als set te bestellen voor € 5,00 exclusief verzendkosten.
Meer informatie en bestellen

Herpen van, M., “Duurzaam opvoeden en ontwikkelen”
In zijn publicatie “Duurzaam opvoeden en ontwikkelen” beschrijft Van Herpen een haalbaar perspectief voor duurzame ontwikkelingen voor en van mensen. Opvoeden is niet voorbehouden aan pedagogen en scholen. Vanuit een ecologisch perspectief (de mens in relatie tot zijn omgeving) geeft hij inzichten in processen die zich overal en altijd voltrekken. Van daaruit schetst hij een maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling. Een boek voor onderwijs, welzijn, buurtwerk, bedrijfsleven, politie en justitie. Een boek ter voorkoming van uitval, desinteresse en delinquentie.

Hard cover / full-colour / 250 pag. / € 29,90

 

Herpen van, M., (2005) ErvaringsGericht Onderwijs; van oriëntatie tot implementatie. Antwerpen/Apeldoorn: Garant

‘ErvaringsGericht Onderwijs; van oriëntatie tot implementatie’ beschrijft een beeld van een eeuw constructivistisch denken, dertig jaar wetenschappelijk ErvaringsGericht onderzoek en vijftien jaar praktijkervaring in Nederlandse vernieuwingsscholen. Het schetst de noodzaak van verandering, de achtergronden, een haalbare praktijk en een implementatietraject. Deze tijd vraagt om vrije, verantwoordelijke mensen. En daar moet het onderwijs het antwoord op zijn. In dit boek wisselen noodzakelijke theorie en beeldende praktijkbeschrijvingen elkaar af. Een boek voor basisschoolleerkrachten, onderwijsbegeleiders, Pabodocenten en Pabostudenten.“ErvaringsGericht Onderwijs; van oriëntatie tot implementatie.” Uitg. Garant € 14,90 (ISBN: 90-441-1830-7) www.garant-uitgevers.nl

 

Herpen, M., e.a. (2007) Creativiteit & Speciale Onderwijszorg, een inspirerende combinatie.
Antwerpen/Apeldoorn: Garant
is en bloemlezing waarin Marcel een hoofdstuk heeft geschreven over de onzinnige onderwijspolemiek.

 

Herpen, M., Bosch, M., (2007) Grenzeloos betrokken. Heeswijk: Uitgeverij: Berne-Heeswijk is een prachtig tekst/fotoboek dat Marcel van Herpen samen met Mathieu Bosch maakte. Het beschrijft een project waarbij een school in India werd gerenoveerd en een indringend verslag van bijzondere hulp aan verwaarloosde jongeren.