Boeken

Herpen, M., (2009) “Verbondenheid”, “Betrokkenheid” en “Welbevinden”: Uitgeverij OMJS

In deze prachtige boekjes schetst Marcel van Herpen een kleurrijk pallet rond het thema’s Welbevinden, Betrokkenheid en Verbondenheid. Welbevinden in verhaaltjes, spreuken en foto’s.
In dit prachtige boekje schetst Marcel van Herpen een kleurrijk pallet rond het thema ‘Welbevinden’.

Betrokkenheid in verhaaltjes, spreuken en foto’s. Betrokkenheid als wens, fenomeen, middel en antwoord op desinteresse. Betrokkenheid op onderwerpen, anderen en de wereld. Betrokkenheid: een boekje om er zin in te krijgen!

Verbondenheid als wens, fenomeen, middel en antwoord op ontkoppelingen. Verbonden met jezelf, met anderen, met materialen, met de samenleving, met het levensgeheel.

Formaat A6, 32 pagina’s, full colour. Als set te bestellen voor € 5,00 exclusief verzendkosten.
Meer informatie en bestellen

Herpen van, M., “Duurzaam opvoeden en ontwikkelen”
In zijn publicatie “Duurzaam opvoeden en ontwikkelen” beschrijft Van Herpen een haalbaar perspectief voor duurzame ontwikkelingen voor en van mensen. Opvoeden is niet voorbehouden aan pedagogen en scholen. Vanuit een ecologisch perspectief (de mens in relatie tot zijn omgeving) geeft hij inzichten in processen die zich overal en altijd voltrekken. Van daaruit schetst hij een maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling. Een boek voor onderwijs, welzijn, buurtwerk, bedrijfsleven, politie en justitie. Een boek ter voorkoming van uitval, desinteresse en delinquentie.

Hard cover / full-colour / 250 pag. / € 29,90
Meer informatie en bestellen

 

Herpen van, M., (2005) ErvaringsGericht Onderwijs; van oriëntatie tot implementatie. Antwerpen/Apeldoorn: Garant

‘ErvaringsGericht Onderwijs; van oriëntatie tot implementatie’ beschrijft een beeld van een eeuw constructivistisch denken, dertig jaar wetenschappelijk ErvaringsGericht onderzoek en vijftien jaar praktijkervaring in Nederlandse vernieuwingsscholen. Het schetst de noodzaak van verandering, de achtergronden, een haalbare praktijk en een implementatietraject. Deze tijd vraagt om vrije, verantwoordelijke mensen. En daar moet het onderwijs het antwoord op zijn. In dit boek wisselen noodzakelijke theorie en beeldende praktijkbeschrijvingen elkaar af. Een boek voor basisschoolleerkrachten, onderwijsbegeleiders, Pabodocenten en Pabostudenten.“ErvaringsGericht Onderwijs; van oriëntatie tot implementatie.” Uitg. Garant € 14,90 (ISBN: 90-441-1830-7) www.garant-uitgevers.nl

Meer informatie en bestellen

 

Herpen, M., e.a. (2007) Creativiteit & Speciale Onderwijszorg, een inspirerende combinatie.
Antwerpen/Apeldoorn: Garant
is en bloemlezing waarin Marcel een hoofdstuk heeft geschreven over de onzinnige onderwijspolemiek.

 

Herpen, M., Bosch, M., (2007) Grenzeloos betrokken. Heeswijk: Uitgeverij: Berne-Heeswijk is een prachtig tekst/fotoboek dat Marcel van Herpen samen met Mathieu Bosch maakte. Het beschrijft een project waarbij een school in India werd gerenoveerd en een indringend verslag van bijzondere hulp aan verwaarloosde jongeren.